BYE BYE Kleine Ring

section next NL

What’s next?

 
Nog teveel is het mobiliteitsbeleid vandaag een technische aangelegenheid: politici en experts zetten de bakens uit, en de burger wordt louter beschouwd als afnemer van de aangeboden diensten en infrastructuur.

Wat als die burger nu eens mee aan tafel zit, mee innoveert, mee experimenteert? Wat als hij nu eens meebepaalt hoe de nieuwe mobiliteit in Brussel moet functioneren, hoe we de voordelen ervan voor iedereen zichtbaar kunnen maken en hoe onze mobiliteitsruimte er in zo’n context uitziet?

BYE BYE Kleine Ring zal gedurende drie jaar deelnemen aan The Missing Link van IABR 2018-2020 (Internationale Architectuurbiënnale). We gaan bouwen aan coalities tussen actoren die bereid zijn het huidige mobiliteitssysteem aan te pakken. Samen gaan we plekken selecteren waar de nood het hoogst is, de luchtvervuiling piekt, het verkeer stropt, de voetganger en de fietser zich onveilig voelen. We gaan onderzoeken hoe mobiliteitsinnovaties onze publieke ruimte zullen transformeren. En we willen in die publieke ruimte interveniëren met installaties die informeren en bewustmaken, maar die de Brusselaar ook doen ervaren hoe het combineren van eigen en gedeelde vervoermiddelen zowel hemzelf als de gehele stad ten goede komt. De modal shift is per slot van rekening vooral een mental shift.

Juni 2018