BYE BYE Kleine Ring

section workshops NL

BYE BYE Kleine Ring herdenkt een stuk stad. Vier vrijdagen in november en december 2017, vier wandelingen en co-creatieve workshops. Bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden hebben er het woord genomen. Resultaat? Niets minder dan de krachtlijnen van een nieuw stedelijk programma voor de boulevards.

Bovenop het kanaal, een plein als kloppend hart van een uitgedeind stadscentrum dat voortaan ook Molenbeek omvat. Een productief en recreatief park van Ninoofsepoort tot Hallepoort, middelpunt van een innovatief systeem voor vervoer en distributie van goederen. In de bovenstad, een levendige en groen dooraderde kantorenwijk, met de omgevingen van de metrostations als echte ‘bestemmingen’ en toegangspoorten tot de stad. En tussen Louiza en Troon, een sterke hedendaagse handelskern waarin wijk en grootstad elkaar ontmoeten.

Klik hieronder en ontdek van elke zone het volledige programma.