BYE BYE Kleine Ring

Debatavond, 22/09/2017 in het Kaaitheater

Op 22 september 2017, niet toevallig tijdens de Week van de Mobiliteit, luidden we het einde in van de Kleine Ring. 300 nieuwsgierige Brusselaars zakten naar het Kaaitheater af. De avond ging van start met drie uiteenzettingen die het publiek toonden wat er mogelijk is met en op de boulevards. Vervolgens gaven we de Brusselse politiek het woord over de toekomst van de boulevards.

Samenvatting van de uiteenzettingenFotogalerijProgramma

 

Samenvatting van de uiteenzettingen

Van stadssnelweg naar publieke ruimte: de boulevards van KleineRing.be

Rien van de Wall & Wim Menten

De Kleine Ring is een stadssnelweg die in zijn huidige vorm problemen stelt inzake stadsontwikkeling, mobiliteit, gezondheid en overheidsbudget. Een nieuwe visie op de ringlanen is nodig om een antwoord te geven op deze uitdagingen én het potentieel van de lanen als grootstedelijke publieke ruimte te valoriseren.

Het herinrichtingsvoorstel van KleineRing.be brengt een evenwicht tussen verkeer en verblijf. Zo’n inrichting, stelselmatig uit te rollen in een periode van 20 jaar vanaf vandaag, gaat noodzakelijk gepaard met een doorgedreven mobiliteitsbeleid. In functie van de doorkruiste wijk zullen speel- en sportterreinen, evenementenplekken, productieve en commerciële ruimten elkaar afwisselen. Zo kunnen de ringlanen opnieuw een rol gaan spelen als een echte publieke ruimte voor de stad, haar inwoners en haar bezoekers.

Meer weten? Bezoek KleineRing.be.


KleineRing.be
Schets Louizaplein (KleineRing.be)

 

Sainctelette: welke publieke ruimte voor de nieuwe cultuurpool?

Benoit Moritz

Voor de omvorming van het Citroëngebouw tot museum voor moderne kunst en architectuurcentrum is momenteel een architectuurwedstrijd lopende. Voorafgaand daaraan werd op vraag van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), eigenaar van het gebouw, een haalbaarheidsstudie gerealiseerd door een vereniging van studiebureaus (team WAM).

Deze studie heeft inzicht gegeven in de voorwaarden voor de herbestemming van het gebouw en heeft tevens een reeks aanbevelingen geformuleerd aangaande de herwaardering van de publieke ruimten rondom het gebouw. Benoit Moritz licht vanavond een aantal van deze aanbevelingen toe, die verband houden met de herinrichting van de Kleine Ring.

De Studie naar de programmatische herbestemmingsmogelijkheden voor de site Citroën Yser te Brussel is een publiek document en kan hier geraadpleegd worden (PDF).

 

Green Connections: naar een netwerk van leefbare ruimtes in de wijk Poincaré-Luchtvaart

Astrid Van Steen, Inge Vandensande & Goedele Desmet

Bij gebrek aan een doordacht participatietraject voor het Stadsvernieuwingscontract (SVC) Heyvaert-Poincaré, kwam de vraag naar buurtvoorstellen nogal onverwacht voor de bewoners van de wijk aan de Poincarélaan. Een kerngroep werkte in 10 dagen een volledig dossier uit met de pijnpunten en de potenties van de buurt en stelde concrete voorstellen op ter verbetering van de leefkwaliteit in de buurt. Het dossier kreeg de naam ‘Green Connections’ en staat voor een kwalitatieve en groene aansluiting met Brussel-stad en de omliggende wijken.

Green Connections ijvert voor een langgerekt park op de middenberm van de Poincarélaan. De voorgestelde initiatieven moeten de vuile, grijze, onderkomen buurt opkrikken tot leefbare zone. Aangezien de Poincarélaan niet substantieel in het SVC aan bod komt, werd helaas op geen enkele manier rekening gehouden met de noden van de buurtbewoners én alle Brusselaars.


Green Connections
Impressie Luchtvaartsquare (Green Connections)

 

Fotogalerij

 

Programma

20:00 Intro
An Descheemaeker (BRAL) en Michel Hubert (Université Saint-Louis – Bruxelles, Brussels Studies Institute)

20:10 Van stadssnelweg naar publieke ruimte: de boulevards van KleineRing.be

20:35 Sainctelette: welke publieke ruimte voor de nieuwe cultuurpool?

20:50 Green Connections: naar een netwerk van leefbare ruimtes in de wijk Poincaré-Luchtvaart

21:15 Rondetafel met Brusselse politici
Emmanuel De Bock (DéFI), Céline Delforge (Ecolo), Bruno De Lille (Groen), Caroline Désir (PS), Kurt Deswert (Open VLD), Brigitte Grouwels (CD&V), Stéphane Obeid (MR), Cieltje Van Achter (N-VA) en Jef Van Damme (sp.a)
Moderatie: Veerle De Vos (VRT) en Benjamin Wayens (ULB-IGEAT, Brussels Studies Institute)

22:15 Slot