BYE BYE Kleine Ring

      

Het Kanaalplein: kloppend hart van hypercentrum Brussel

Tussen de polen van Sainctelette en Ninoofsepoort, vandaag allebei in ontwikkeling, geeft BYE BYE Kleine Ring de eerste aanzetten voor een nieuw stadsproject. Op de kanaaloevers tussen het Klein Kasteeltje en de Vlaamsepoort is er vandaag al heel wat beweging en vindt een diversiteit aan activiteiten plaats. BYE BYE Kleine Ring wil deze dynamiek versterken door het kanaal te overkappen tussen de brug van de Toekomststraat en die van de Vlaamsepoort. Op het dak komt een groot Kanaalplein, centrale schakel tussen Molenbeek en het historisch centrum, met aan weerszijden zicht op de waterweg.


Maquette workshop Noordwesten

Voor BYE BYE Kleine Ring blijft het kanaal een belangrijke as voor goederenvervoer, maar kan het ook een functie voor het personenvervoer vervullen. Het Kanaalplein gaat functioneren als overstap- en overslagpunt tussen boot, metro, (cargo)tram, (cargo)fiets… wat meteen voor heel wat activiteit zorgt. De aanwezige handel en horeca in de aanpalende gebouwen worden versterkt. De auto is op het plein te gast en de relatie tussen tram en publieke ruimte wordt er geherdefinieerd: niet langer een sneltram in eigen, afgesloten bedding, maar een stadstram waarvan de halte het plein mee activeert.

Het Kanaalplein biedt Molenbeek de kans om zich aan heel Brussel te tonen. Het maakt een nieuwe dynamiek op de oost-westverbindingen mogelijk. Zo is er het Graaf van Vlaanderenplein, dat parallel aan de Gentsesteenweg de rechtstreekse verbinding legt met het Gemeenteplein en het Bonneviepark. Op de rechteroever geeft het Klein Kasteeltje uit op het nieuwe plein. Het vandaag in zichzelf gekeerde complex opent zich niet alleen fysiek naar het plein en naar de stad, het ondergaat ook een reconversie, met ruimte voor de asielfunctie maar tevens voor handels-, culturele en sportruimten gericht op een breder publiek en in relatie met het plein.

What’s next?

De reorganisatie van het fiets- en autoverkeer vraagt de nodige aandacht opdat de aangrenzende wijken niet worden benadeeld. De relatie met het water is door middel van ontwerpend onderzoek verder te verfijnen.

 

Documenten

Eindrapport van de deelnemende studenten van Université Saint-Louis – Bruxelles (PDF, in het Frans)
Auteurs: B. Bujureau, A. Jardon, S. Tafranti, N. Nyakarerwa, G. Steylemeans, M. Delbecq, E. Krasniqi, M. Belsack

 

Programma workshop 24/11/2017

10:00 – 12:00 Wandeling
Vertrekplaats: standbeeld van de Vaartkapoen (vóór de kantoren van de FWB)
Saincteletteplein 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

12:30 – 14:00 Workshop programma voor de herinrichting
Begeleid door Brussels Academy, IRIB en KleineRing.be

14:00 – 16:00 Workshop ontwerp
Begeleid door Antoine Chaudemanche (Xaveer De Geyter Architects) en AWB