BYE BYE Kleine Ring

      

Productief en recreatief park van Ninoofsepoort tot Hallepoort

Voor de lanen tussen de Hallepoort en de Ninoofsepoort test BYE BYE Kleine Ring een onuitgegeven strategie. In plaats van de bestaande inrichting als startpunt te nemen, begint de denkoefening met een omgekeerde aanpak: een groot park van gevel tot gevel die de twee bestaande parken ecologisch verbindt. Vervolgens maken we gebiedsgericht ruimte voor andere functies, wensen en behoeften.


Maquette workshop Zuidwesten

BYE BYE Kleine Ring stelt vast dat de omgeving van de lanen sinds jaar en dag een interessant vestigingsgebied is voor een aantal specifieke sociale en economische functies: de Textieldriehoek, de Heyvaertwijk met zijn grote opslagruimten, de opvang- en bijstandsvoorzieningen zoals SAMUsocial. Elk van deze activiteiten bepaalt mee de identiteit van dit deel van de stad. Is er een aanpak mogelijk die deze activiteiten niet langer als hinderlijk beschouwt, maar wel als volwaardige stedelijke functies? BYE BYE Kleine Ring wil de inrichting van de publieke ruimte inzetten als hefboom om nieuwe synergieën tussen deze functies te creëren, zowel onderling als met de stad. Misschien wensen enkele zich wel te clusteren in de grote gebouwen aan de boulevards die binnenkort hun huidige bestemming zullen verliezen, zoals de MIVB-stelplaats (Kuregemsestraat) en de hoofdzetel van de NMBS (Hallepoortlaan). Misschien krijgen ze er wel het gezelschap van nieuwe activiteiten zoals een sociale kruidenier, die de voeding die niet verkocht geraakt op de Zuidmarkt, opkoopt en toch nog aan de man brengt.

De grote opslagruimten in de Heyvaertwijk worden na de verhuizing van de handel in tweedehandswagens ingezet voor de opslag van producten of, in een eerste fase, als buurtparking. Zo kan de parking op de middenberm tussen Poincaré- en Zuidlaan alvast verdwijnen. In dezelfde zin herbestemt BYE BYE Kleine Ring de Hallepoorttunnel: in een eerste fase als parking, op langere termijn als een ruimte voor stedelijke belevering. De boulevards worden als geheel overigens een toonbeeld van innovatieve praktijken in logistiek. Zo zouden goederen, Brussel binnengebracht per boot, van een overslagpunt aan het kanaal met de cargo-tram vervoerd kunnen worden doorheen de stad, om verderop voor de last mile op cargo-fietsen geladen te worden. Al die logistieke bedrijvigheid creëert lokale low-carbon werkgelegenheid.

De boulevards bieden niet alleen ruimte voor logistiek. Naast het voorzien van wegen voor bestemmingsverkeer blijft er nog ruimte voor meer dwarse oversteekplaatsen, speelplekken, een zwembad, stadslandbouw voor lokale consumptie (een stadsboerderij, boomgaarden en moestuinen). Voor BYE BYE Kleine Ring komt het erop aan om plekken te creëren die de bewoners van de wijken zich gaan toe-eigenen. Het spreekt dan ook voor zich dat die bewoners nauw worden betrokken bij de realisatie en het beheer van de nieuwe activiteiten.

What’s next?

De implementatie van milieu- en klimaatvriendelijke logistieke systemen vraagt bijkomend overleg met logistieke bedrijven, grote en kleine ondernemers, lokale handelaars en vervoersmaatschappij MIVB. BYE BYE Kleine Ring gaat op zoek naar nieuwe coalities.

 

Documenten

Eindrapport van de deelnemende studenten van Université Saint-Louis – Bruxelles (PDF, in het Frans)
Auteurs: J. Chalant Devlesaver, F. Giunta, R. Malache, L. Massinon, S. Obedekah, M. Patoma

Fact sheet (PDF, in het Frans)

 

Programma workshop 01/12/2017

10:00 – 12:00 Wandeling
Vertrekplaats: megafoon « la Pasionaria »
Stalingradlaan, 1000 Brussel

12:30 – 14:00 Workshop programma voor de herinrichting
Begeleid door Brussels Academy, IRIB en KleineRing.be

14:00 – 16:00 Workshop ontwerp
Begeleid door Annelies De Nijs (Agence Ter) en AWB