BYE BYE Kleine Ring

      

Naar een levendige en met groen dooraderde kantorenwijk

Op dit deel van de boulevards, vandaag sterk getekend door monofunctionaliteit (kantoorgebouwen) en unimodaliteit (van de openbare ruimte), wijst BYE BYE Kleine Ring op het potentieel van de metrostations. Hyperbereikbaar vanuit het hele Gewest worden ze uitgerust als de toegangspoorten tot de stad. Het is zaak om in de gebouwen in de directe omgeving van de metrostations culturele, sociale, onderwijs- en sportvoorzieningen onder te brengen die zich richten tot alle gebruikers van de stad, net zoals bijvoorbeeld de Université Saint-Louis, Botanique en Actiris dat nu al doen.


Maquette workshop Noordoosten

Een andere grote troef waarover de boulevards hier beschikken, is de aanwezigheid van omvangrijke groene ruimten. BYE BYE Kleine Ring werkt de Kruidtuin aan alle zijden open om een verbinding tussen de Brabantwijk en het stadscentrum te verwezenlijken. De tunnel in de Sint-Lazaruslaan, met zijn bijzondere architecturale kwaliteit, gaat dicht voor het gemotoriseerd verkeer en wordt deel van een groene vinger die zich langsheen de Pachecolaan voortzet richting Centraal Station.

In het park van de Henri Fricksquare staat het voormalige Observatorium, potentieel strategisch maar vandaag weinig zichtbaar, aan het begin van de as die recht naar de basiliek van Koekelberg leidt. BYE BYE Kleine Ring herprogrammeert het gebouw met een publieke bestemming, terwijl het het park verbindt met het Barricadenplein en het uitbreidt tot aan de Kruidtuin en Madou.

BYE BYE Kleine Ring zet Madou als een nieuwe bestemming op de kaart. Het plafond van de winkelgalerij in metrostation Madou gaat eraf en het auditorium in de Madoutoren wordt opnieuw opengesteld. Een plan voor de herwaardering van de handel in de Leuvensesteenweg en de Scailquinstraat gaat gepaard met het beperken van het autoverkeer vanaf het Meiserplein.

Dit alles kan op korte termijn verwerkelijkt worden. Op langere termijn, naarmate de verkeersdruk afneemt, wordt het profiel van de boulevards aangepast en worden de groene ruimten uitgebreid. Complementair aan het bestaande aanbod, wordt de bereikbaarheid van het gebied in noord-zuidrichting verbeterd door de aanleg van een tramlijn tussen Schaarbeek en de Louizalaan.

What’s next?

De programmatorische invulling van het metrostation als ‘bestemming’ in de stad is cruciaal in de transitie. Ontwerpend onderzoek, dat focust op de ondergrondse en bovengrondse activiteiten, hun onderlinge relaties en de inrichting van de omliggende publieke ruimte voor de actieve modi en de verblijfsfunctie, zal bijdragen tot de verbeeldingskracht. Dat loopt samen met een co-creatief proces met bewoners, handelaars en bovenlokale actoren zoals Botanique, Université Saint-Louis, de Kliniek Sint-Jan en de organisaties in de Astro-toren.

 

Documenten

Eindrapport van de deelnemende studenten van Université Saint-Louis – Bruxelles (PDF, in het Frans)
Auteurs: M. Andruskaite, M. Bourguignon, I. Canbilen, T. Coen, Y. Elhaydi, I. Oulouan

Fact sheet (PDF, in het Frans)

 

Programma workshop 08/12/2017

10:00 – 12:00 Wandeling
Gids: Christophe Mercier (suede36)
Vertrekplaats: metrostation Kunst-Wet
Kunstlaan, 1000 Brussel

12:30 – 14:00 Workshop programma voor de herinrichting
Begeleid door Brussels Academy, IRIB en KleineRing.be

14:00 – 16:00 Workshop ontwerp
Begeleid door Benoit Moritz (ULB & MSA) en AWB