BYE BYE Kleine Ring

Adieu stadssnelweg, exit files, bye vervuiling! Tijd om de boulevards van de Kleine Ring aan de Brusselaars terug te geven. Aan alle Brusselaars.

BYE BYE Kleine Ring voert het debat. In 2017 organiseerden we vier co-creatieve workshops met bewoners, belanghebbenden en professionals. Vandaag ligt er een aanzet tot stadsproject op tafel.

Omdat de komst van fietspaden op de Kleine Ring slechts een begin mag zijn. Wij bereiden de volgende stap voor, een waarin de boulevards buurten verbinden, Brussel opnieuw in beweging brengen en zorgen voor een aangename en gezonde woon- en werkomgeving.

Bye bye Kleine Ring, bye bye auto?

Nee. Bye bye Kleine Ring, dat is bye bye snelweg door de stad. Dat is bye bye ruimte die exclusief is ingericht op maat van de auto. Maar dat is ook – heel letterlijk – bye bye ring die als een dwangbuis rond het stadscentrum klemt.

Wat hebben we dan wel voor ogen? Boulevards waar je je veilig kan verplaatsen, of je nu autobestuurder, fietser of voetganger bent. Boulevards waar het goed en gezond wonen, werken en verblijven is. Boulevards die ruimte geven aan de mobiliteit van morgen, zodat de stad voor iedereen bereikbaar blijft. En vooral: een nieuw stuk centrum Brussel, de Vijfhoek voorbij.

Op 22 september 2017, niet toevallig tijdens de Week van de Mobiliteit, hebben we onze verbeelding een eerste keer de vrije loop gelaten. In het Kaaitheater toonden we 300 nieuwsgierige Brusselaars het potentieel van de Kleine Ring en gaven we de Brusselse politiek het woord over de toekomst van de boulevards.
 

Verslag en sfeerbeelden debatavond

BYE BYE Kleine Ring herdenkt een stuk stad. Vier vrijdagen in november en december 2017, vier wandelingen en co-creatieve workshops. Bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden hebben er het woord genomen. Resultaat? Niets minder dan de krachtlijnen van een nieuw stedelijk programma voor de boulevards.

Bovenop het kanaal, een plein als kloppend hart van een uitgedeind stadscentrum dat voortaan ook Molenbeek omvat. Een productief en recreatief park van Ninoofsepoort tot Hallepoort, middelpunt van een innovatief systeem voor vervoer en distributie van goederen. In de bovenstad, een levendige en groen dooraderde kantorenwijk, met de omgevingen van de metrostations als echte ‘bestemmingen’ en toegangspoorten tot de stad. En tussen Louiza en Troon, een sterke hedendaagse handelskern waarin wijk en grootstad elkaar ontmoeten.

Klik hieronder en ontdek van elke zone het volledige programma.

What’s next?

 
Nog teveel is het mobiliteitsbeleid vandaag een technische aangelegenheid: politici en experts zetten de bakens uit, en de burger wordt louter beschouwd als afnemer van de aangeboden diensten en infrastructuur.

Wat als die burger nu eens mee aan tafel zit, mee innoveert, mee experimenteert? Wat als hij nu eens meebepaalt hoe de nieuwe mobiliteit in Brussel moet functioneren, hoe we de voordelen ervan voor iedereen zichtbaar kunnen maken en hoe onze mobiliteitsruimte er in zo’n context uitziet?

BYE BYE Kleine Ring zal gedurende drie jaar deelnemen aan The Missing Link van IABR 2018-2020 (Internationale Architectuurbiënnale). We gaan bouwen aan coalities tussen actoren die bereid zijn het huidige mobiliteitssysteem aan te pakken. Samen gaan we plekken selecteren waar de nood het hoogst is, de luchtvervuiling piekt, het verkeer stropt, de voetganger en de fietser zich onveilig voelen. We gaan onderzoeken hoe mobiliteitsinnovaties onze publieke ruimte zullen transformeren. En we willen in die publieke ruimte interveniëren met installaties die informeren en bewustmaken, maar die de Brusselaar ook doen ervaren hoe het combineren van eigen en gedeelde vervoermiddelen zowel hemzelf als de gehele stad ten goede komt. De modal shift is per slot van rekening vooral een mental shift.

Juni 2018

 
Over BYE BYE Kleine Ring

 
Ondersteund door de Brusselse academische wereld en een aantal stadsbewegingen, houden wij, de stadsplanners van BYE BYE Kleine Ring, de toekomst van de grote boulevards in de hoofdstad kritisch tegen het licht.

Dat de Kleine Ring binnenkort ruimte zal geven aan de fiets, stelt ons erg tevreden. Maar de nieuwe fietspaden mogen geen eindpunt zijn. De uitdagingen op gebied van mobiliteit, publieke ruimte en stadsontwikkeling blijven immens. Of mogen we van een mobiliteitssysteem misschien niet eisen dat het mensen en plekken daadwerkelijk met elkaar verbindt? Gebeurt de inrichting van 50 hectare openbare ringruimte niet beter op zo’n manier dat ze buurten en bewoners samenbrengt in plaats van scheidt? Moet de kwaliteit van het wonen en werken in de dichtbebouwde centrumwijken dan niet structureel hoger?

BYE BYE Kleine Ring is een initiatief van Rien van de Wall en Wim Menten (stadsplanners en auteurs van KleineRing.be) in samenwerking met BRAL, Brussels Academy, Architecture Workroom Brussels, IRIB (Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles), pyblik, ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) en Brussels Studies Institute.


Contact


Good Move Event