BYE BYE Kleine Ring

      

Sterke handelskern waar wijk en grootstad elkaar ontmoeten

Net zoals de boulevards in het noordoosten, hebben de lanen tussen Troon en Louiza een metropolitaan karakter. BYE BYE Kleine Ring ziet het Troonplein, vandaag een sterk onderbenutte ruimte, als een plek met prestige waarop, niet omringd door residentiële wijken, activiteiten en evenementen van een zekere schaal kunnen plaatsvinden in relatie met het Warandepark.


Maquette workshop Zuidoosten

In de omgeving van het Louizaplein domineert de handel, een functie die BYE BYE Kleine Ring behoudt en versterkt, maar niet zonder rekening te houden met zij die wonen in de aangrenzende wijken en zij die niet komen om te shoppen. Via de groene ruimten worden nieuwe transversale parcours gecreëerd (met name tussen de Zavel en hoog-Elsene, via het Egmontpark). Daar waar de boulevard dit parcours kruist, ter hoogte van The Hotel, wordt een ‘rustpunt’ ingericht, een plek om te verblijven. Een guingette en een trappenpartij met uitzicht op de boulevard krijgen daar een plaats. Op zomeravonden wordt de trappenpartij een openluchttheater of -bioscoop.

Ook ter hoogte van de Naamsepoort zijn de voorstellen gericht op de creatie van een krachtige transversale verbinding tussen Matongé en de Naamsestraat, op de as van de historische oost-westverbinding (de ‘Steenweg’) waarlangs Brussel is ontstaan. De ruimte ingenomen door het verkeerskruispunt wordt tot een minimum beperkt. Ook de functie van de korte, onderliggende verkeerstunnel wordt in vraag gesteld. Daarnaast verschijnt een grote overdekte hal, die deels over de boulevard helt en die aan de sterke wind, veroorzaakt door de Bastiontoren, verhelpt. Het monumentale bouwwerk biedt onderdak aan de bushalte en de metrotoegang en creëert een bijkomende landmark op de boulevard.

What’s next?

Hoe maken we op de boulevards ruimte voor de bewoners van Matongé en de Naamsestraat? Die vraag is van belang in de ontwikkeling van de ‘Steenweg’ tot trage verbinding tussen boven- en benedenstad. En hoe zal die nieuwe Naamsepoort eruitzien als toekomstig mobility point, waarop overstappen tussen vervoermodi ((deel)fiets, bus, metro, deelwagen) als vanzelf gaat?

 

Documenten

Eindrapport van de deelnemende studenten van Université Saint-Louis – Bruxelles (PDF, in het Frans)
Auteurs: E. Adams, S. Bailly, M. Favel, M. Lambeau, M. Jubb

Fact sheet (PDF, in het Frans)

 

Programma workshop 15/12/2017

10:00 – 12:00 Wandeling
Gids: Christian Vandermotten (ULB – IGEAT)
Vertrekplaats: metrostation Kunst-Wet
Kunstlaan, 1000 Brussel

12:30 – 14:00 Workshop programma voor de herinrichting
Begeleid door Brussels Academy, IRIB en KleineRing.be

14:00 – 16:00 Workshop ontwerp
Begeleid door Freek Persyn (51N4E) en AWB